Dans sporu branşında iki farklı kategoride yarışmalar düzenlenmektedir:
* Kulüplerarası Sıralama Yarışmaları (KSY)
* Ulusal Sıralama Yarışmaları (USY)

KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMALARI (KSY) PUAN HESABI
KDSL, Minikler-1, Minikler-2, Yıldızlar-1, Yıldızlar-2, Gençler, Yetişkinler, Büyükler-1, Büyükler-2 ve Büyükler-3 olmak olmak üzere 9 farklı yaş kategorisinde düzenlenir.

KSY etap yarışmalarında amaç, aynı yaş kategorisi içerisinde yarışan sporcuların tecrübelerine göre gruplandırılması olup bu amaçla "klasman"lar oluşturulmuştur. Minikler-1 yaş kategorisinde E1, E2 ve E olmak üzere 3; minikler-2 yaş kategorisinde E1, E2, E ve D olmak üzere 4; diğer tüm yaş kategorilerinde ise E, D, C, B ve A olmak üzere 5 farklı klasman bulunmaktadır.

Minikler-1 ve Minikler-2 yaş kategorilerindeki sporcular ile Yıldızlar-1 ve Yıldızlar-2 yaş kategorisinin E ve D klasmanındaki sporcular, hem Latin hem de Standart disiplinlerini içeren "Kombinasyon" yarışmalarında mücadele eder. Belirtilen yaş kategorileri ve klasmanlar dışında, "Latin" ve "Standart" disiplinlerinde ayrı yarışmalar düzenlenir ve sporcular bu yarışmalardan istedikleri birine veya her ikisine katılabilir.

KSY etap yarışmalarında, sporcuların elde ettikleri derece için kazanacakları "Klasman Etap Puanı (KEP)" aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

KEP = (Derece Puanı x Klasman Çarpanı) x (1 + Çift Katsayısı + Kulüp Katsayısı + Hakem Katsayısı)

Derece Puanı Klasman Çarpanı Çift Katsayısı Kulüp Katsayısı Hakem Katsayısı
Yarışma DerecesiDerece Puanı
1320
2300
3280
4260
5240
6220
7200
8180
9160
10140
11120
12100
1396
1492
1588
1684
1780
1878
1976
2074
2172
2260
2356
2452
25-3048
31-3644
37-4240
43-4836
49-9616
>978
KlasmanKlasman Çarpanı
A1.0
B0.8
C0.5
D0.4
E0.2
E1/E20
Katılan Çift SayısıÇift Katsayısı
3-0.50
4-6-0.25
7-12-0.10
13-24+0.10
25-48+0.25
>48+0.30
Katılan Kulüp SayısıKulüp Katsayısı
1-40
5-8+0.10
9-12+0.15
>12+0.20
Hakem SayısıHakem Katsayısı
1-60
7-8+0.05
9-10+0.10
11-12+0.15
>12+0.20

Notlar:
* Minikler yaş grubu içerisinde yer alan E1 ve E2 klasmanlarında ve yıldızlar yaş grubu içinde yer alan E2 klasmanında çiftler puan kazanmaz.
* Tüm yaş grupları ve klasmanlar için, yarışmacı sayısı 3'ten az olan durumlarda, yarışma yapılsa bile çiftler puan kazanmaz.

Bir çift, katıldığı her etap yarışmasından bir KEP kazanır. Çiftin kendi yaş grubu ve klasmanı içerisindeki yerini belirleyen "Klasman Puanı (KP)", çiftin aynı yaş kategorisi ve klasman içerisinde katılmış olduğu etap yarışmalarında kazandığı KEP'lerin toplamıdır.

Çiftler, KP'leri belirli baraj puanlara ulaştığında, bir üst klasmana geçme hakkı kazanırlar. Klasman yükseltmesi için gerekli baraj puanlar aşağıda tabloda gösterilmiştir:

Klasman GeçişiGereken Toplam KPİlave Ön Şart
E'den D'ye250-
D'den C'ye500-
C'den B'ye1000C klasmanda, klasman geçişinin hak edildiği anda içinde bulunulan sezondaki toplam yarışma sayısınca yarışmış olmak
B'den A'ya2000B klasmanda, klasman geçişinin hak edildiği anda içinde bulunulan sezondaki toplam yarışma sayısınca yarışmış olmak
Not:
* E1 ve E2 klasmanlarında çiftler puan kazanmadığından, E1'den E2 veya E klasmanına; ya da E2'den E klasmanına geçiş antrenörün TDSF'ye yazacağı dilekçe ile gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, çiftin KP'si sıfırlanır:
* Partner değişikliği
* Çiftin bir üst klasmana çıkması

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, çiftin KP'si sıfırlanmaz:
* Çiftin bir üst yaş grubuna çıkması
* Çiftin kulüp değiştirmesi


ULUSAL SIRALAMA YARIŞMALARI (USY) PUAN HESABI
UST, Yıldızlar-2, Gençler ve Yetişkinler olmak olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde düzenlenir. Tüm yaş kategorilerinde, "Latin" ve "Standart" disiplinlerinde ayrı yarışmalar düzenlenir ve sporcular bu yarışmalardan istedikleri birine veya her ikisine katılabilir.

Ulusal Sıralama Yarışmaları'nda, sporcular için herhangi bir sınıflandırma bulunmaz, aynı yaş kategorisindeki tüm sporcular bir arada yarışırlar (Açık yarışma).

Her yıl yalnızca bir kez düzenlenen "Türkiye Şampiyonası" yine USY kategorisinde düzenlenen bir yarışmadır, ancak bu yarışmanın derece puanları diğer etap yarışmalarından daha yüksektir.

Ulusal Sıralama Yarışmaları'nda, sporcuların aldıkları derece için kazanacakları "Ulusal Etap Puanı (UEP)" aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

UEP = Derece Puanı x (1 + Çift Katsayısı + Kulüp Katsayısı + Hakem Katsayısı)

Derece Puanı Çift Katsayısı Kulüp Katsayısı Hakem Katsayısı
Yarışma DerecesiEtap Yarışması Derece PuanıTürkiye Şampiyonası Derece Puanı
1320400
2300380
3280360
4260340
5240320
6220300
7200280
8180260
9160240
10140220
11120200
12100180
1396140
1492135
1588130
1684125
1780120
1878115
1976110
2074105
2172100
226095
235690
245285
25-304870
31-364460
37-424040
43-483636
49-961616
>97816
Katılan Çift SayısıÇift Katsayısı
3-0.50
4-6-0.25
7-12-0.10
13-24+0.10
25-48+0.25
>48+0.30
Katılan Kulüp SayısıKulüp Katsayısı
1-40
5-8+0.10
9-12+0.15
>12+0.20
Hakem SayısıHakem Katsayısı
1-60
7-8+0.05
9-10+0.10
11-12+0.15
>12+0.20 
Bir çiftin son 9 ay içerisinde katıldığı Ulusal Sıralama Yarışmaları'nda aldığı en iyi 4 UEP'nin toplamı, çiftin "Ulusal Puanı (UP)"nı oluşturur. Bu puan, her çiftin kendi yaş grubundaki ulusal sırasını belirleyen puandır. Yurt dışındaki yarışmalarda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak çiftler, UP'lerine göre belirlenir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, çiftin UP'si sıfırlanır:
* Partner değişikliği
* Çiftin bir üst yaş grubuna çıkması

Aşağıdaki durumda çiftin UP'si sıfırlanmaz:
* Çiftin kulüp değiştirmesi


ULUSAL SIRALAMA LİSTELERİ
Ulusal Sıralama Listeleri, çiftlerin UP’lerine göre, kendi yaş grupları içerisinde sıralanması anlamına gelir. Ulusal Sıralama Listeleri; Yıldızlar 2, Gençler ve Yetişkinler yaş gruplarında, Latin ve Standart disiplinleri için ayrı ayrı oluşturulur. Ulusal Sıralama Listeleri’ni düzenleyen puanlar sezon bitimiyle sıfırlanmaz; ancak sporcuların UP'leri son bir yıldaki yarışmalara göre belirlendiğinden Ulusal Sıralama Listeleri günlük olarak güncellenmeye devam eder.


KLASMAN SIRALAMA LİSTELERİ
Klasman Sıralama Listeleri, çiftlerin KP’lerine göre, kendi yaş grupları ve klasmanları içerisinde sıralanması anlamına gelir. Klasman Sıralama Listeleri; tüm yaş gruplarında, Latin ve Standart disiplinleri için ayrı ayrı oluşturulur.

Klasman Sıralama Listeleri’ni düzenleyen puanlar sezon bitimiyle sıfırlanmaz, yeni sezonda yarışmacı çiftler Klasman Puanı’nı belirleyen Klasman Etap Puanları’nı toplamaya devam ederler. Ancak, her sezon sonunda o sezon için Klasman Sıralama Liseleri'ndeki sıralamaya göre her yaş grubu ve disiplinde klasman birincileri ilan edilir.


KULÜPLER SIRALAMASI
Kulüpler Sıralaması, KSY’ye katılan yarışmacı çiftlerin kulüplerine kazandırdıkları puanlarla yapılan sıralamaya ilişkin listedir. Kulüpler sıralaması, bir sezon boyunca, KSY etaplarında elde edilen Kulüp Etap Puanları’nın toplanması ile oluşturulur.

Kulüp Etap Puanı = Etap Başarı Puanı + Etap Katılım Puanı

Etap Başarı Puanı = Kulübün, bir KSY etabında yarışan sporcularının kazandıkları en yüksek 6 Klasman Etap Puanı’nın toplamı
Etap Katılım Puanı = Bir KSY etabında bir kulübün katılan yarışmacı çift sayısının 10 ile çarpımı

Her KSY etabından sonra Kulüpler Sıralaması güncellenir. Sezonun son KSY etabından sonra oluşan sıralama, o sezona ait resmi “Kulüpler Sıralaması” olarak ilan edilir. Her sezon başında Kulüpler Sıralaması sıfırlanır.